Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:


autor: Kateřina Černá
vloženo: 28.07.2010

Golčův JeníkovAdresa:  Golčův Jeníkov
Hodnocení: 4.8 / 10 hlasů: 1898

Web:  odkaz
Lokalita:  Vysočina

Obec / město Nejsevernějším městem kraje Vysočina je město Golčův Jeníkov.

Historie města

Město bylo poprvé v historických pramenech zmiňováno roku 1150 jako osada Jeníkov. Golčův Jeníkov je také považován za střed České republiky. Tato osada ležela na velice důležité obchodní stezce, která se nazývala Haberská stezka. Před bitvou na Bílé hoře patřil Jeníkov Trčkům z Lípy. Kolem roku 1580 vzniklo městečko s tvrzí. Roku 1636 se majitelem Jeníkova stal císařský polní zbrojmistr Martin Maxmilián z Goltze, který se zasloužil o jeho zvelebení a hospodářský vzrůst.Více..

Významné památky

Kostely
Jako jedno z nemnoha městeček se Jeníkov může pochlubit hned dvěma kostely.
Kostel sv. Markéty

Nejstarší dochovanou stavební památku Golčova Jeníkova představuje hřbitovní kostel sv. Markéty. Svému účelu sloužil již ve 14. století. Písemné doklady o jeho založení však chybějí.

Jedná se o jednoduchou kamennou stavbu. Tvoří ji čtvercové presbyterium čili kněžiště a obdélná loď. K východní straně kostela přiléhá čtverhranná věž, zakončená jehlancovitou střechou. Z původní stavby se dochoval gotický portálek. Zdobí severní zeď kostela.

Pozornost však přitahují hlavně náhrobní kameny. Původně byly umístěny v presbytáři, po opravách v roce 1996 pak rozesazeny v chrámové lodi. Nejstarší pocházejí ze 16. století. Jedná se hlavně o náhrobky rodu Libenických a rodu Robmhápů, jejichž příslušníci vlastnili Jeníkov v průběhu 16. a 17. století.

Děkanský kostel sv. Františka Serafínského

Děkanský kostel sv. Františka Serafínského na severním konci náměstí tvoří jednu z dominant Golčova Jeníkova. Ačkoliv byl postaven až v 19. století, první zmínky o zdejším kostele se datují již do roku 1359. Stával prý uprostřed města, v přímé linii před zámkem, tedy v horním rohu dnešního náměstí v blízkosti Staré pošty.

Pamětihodnosti z doby Goltzovy

Největšího stavebního rozkvětu dosáhl Jeníkov v době, kdy jej držel Martin Maxmilián, svobodný pán z Goltze. I přes nepřízeň doby způsobenou třicetiletou válkou se generál Goltz pustil do zvelebování svého města. Z tohoto období pochází především věžovitá tvrz, kterou si vystavěl jako sídlo, loretánská kaple, tvořící nyní součást děkanského kostela sv. Františka Serafínského a jezuitská rezidence, dostavěná až po generálově smrti jeho manželkou Marií Magdalenou.

Golčova tvrz
Věžovitá tvrz představuje nejstarší část zámeckého komplexu nacházejícího se jižně od náměstí. Generál ji nechal zbudovat v letech 1650-1653 vedle původní zábělčické tvrze, zvané Staré opatství, v níž bydlel od chvíle, kdy se ujal panství.[/] Jedná se o prosté raně barokní stavení obytného charakteru obohacené však řadou fortifikačních prvků. V případě útoku by se tvrz uplatnila jako obranná pevnost. Na půdě se nacházejí dokonce střílny. Připomínají okna s kamennou žaluzií. [/] Loreta
Jeníkovskou loretu nechal vybudovat generál Goltz v letech 1650 až 1653.
V loretě se dodnes uchovává dělová koule. V jedné bitev třicetileté války málem zabila generála Goltze. Dopadla totiž jen kousek od místa, kde stál. Zbožný generál děkoval Panně Marii za záchranu a z vděčnosti věnoval kouli loretánské kapli.[/] Pozornost si zaslouží také zelená dřevěná deska černě provedeným výjevem Zvěstování. Připomíná obraz vypálený do dřeva. Slouží jako dvířka zakrývající otvor v severní zdi v těsné blízkosti oltáře. Její prvotní účel není znám.[/] Děkanství, původně jezuitská rezidence
Obdélná jednopatrová budova sloužila jezuitům až do roku 1773, kdy byl řád načas zrušen a mniši museli městečko opustit. Poté byla budova přeměna na faru, později děkanství. Dochovala se v původním stavu až na kapli sv. Františka z Assisi strženou při stavbě děkanského chrámu. Zvenčí zaujmou hlavně renesanční štíty.[/] Uvnitř se nachází některé umělecky pozoruhodné práce ze 17. století. Především jde o portréty manželů Goltzových. K budově se váže legenda o podzemní chodbě spojující bývalou rezidenci s jezuitským mlýnem. Pověsti oživly znovu v březnu 1966. Při stavbě vodovodu narazili dělníci u jižního rohu děkanství v hloubce asi jednoho metru na neobyčejně silnou zeď vedoucí pod státní silnicí k rohu školní zahrádky.[/]

Dominanty Golčova Jeníkova

Věž
Věž se zvonicí patří k jedné z rarit Golčova Jeníkova. Obvykle se zvonice přece zřizují při některé z církevních staveb! Zdejší zvonice oddělená od kostela dokonce silnicí jako by se vysmívala tradičním pravidlům. Historie vzniku věže dojem částečně potvrzuje. Stranou od církevních staveb zůstala kvůli sporu mezi tehdejším majitelem panství Ledebourem a jezuity.[/] Zámecký areál
Zámecký areál leží v místech, kde až do roku 1580 stávala ves Zábělčice s tvrzí nazývanou v některých pramenech Staré opatství. Tvrz prokazatelně existovala ještě letech 1622-1624.[/]

Zámecký komplex tvoří tři budovy. Nejstarší část představuje Goltzova tvrz, věžovitá pozdně renesanční budova z roku 1653 (podrobněji výše). Dále se zde nachází Starý zámek, prosté jednopatrové stavení s barokními rysy vystavěné na půdorysu podkovy.

Radnice

První radniční dům založil v Jeníkově již Martin Maxmilián Goltz v 2. polovině 17. století. Z kamenné barokní radnice vystavěné o století později (1777) se až na věžičku a zbytky zdiva nedochovaly téměř žádné pozůstatky.Nalézá se zde kamenný městský znak s pečetí a privilegium císaře Ferdinanda z roku 1839, jímž se uděluje městu Golčův Jeníkov právo na šest výročních trhů.

Historicky významné budovy na náměstí T. G. Masaryka

Dům Viktorin - budova bývalého hotelu Černý orel

Proslul především pověstí, že jej vlastnil Viktorin, jeden ze synů krále Jiřího z Poděbrad. Sám král prý zde nocoval před bitvou u Úhrova. Písemné doklady potvrzující tuto legendu však neexistují.Přesto má stavení dlouhou a velmi pestrou historii. K rozsáhlejší rekonstrukci budovy došlo až v devadesátých letech.

Budova bývalé vrchnostenské hospody Zlaté slunce
Mohutná budova bývala majetkem vrchnosti.Hospoda se stala významným kulturním a společenským střediskem města především v 80. letech 19. stol. Ke koloritu hospody patřily také nástěnné malby zhotovené r. 1912 Václavem Čepkem a profesorem Metelkou, který vyučoval kreslení v Jihlavě.[/] Budova Staré pošty

K historicky významným objektům Golčova Jeníkova patří rovněž budova Staré pošty na jihovýchodním konci náměstí. Její současný vzhled ovlivnila přestavba v roce 1808, kdy vypukl požár ve Vinopalně. Tehdy shořela celá východí strana města včetně původní budovy Staré pošty.

Kalendář akcí a aktuality  naleznete zde!

Kontakt:
Město Golčův Jeníkov
Náměstí T. G. Masaryka 110
582 82 Golčův Jeníkov
+420 569 435 310 - 318
www.golcuv-jenikov.cz

nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Diskuze:

Nejsou žádné komentáře.

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

Muzeum Hrotovicka

Muzeum Hrotovicka

Rekonstrukce objektu č. p. 2 v letech 2016-2018 vedla k vytvoření nového Muzea Hrotovicka. Navazuje na zájem místních nadšenců z dob dávno minulých, připomíná bohatou historii měst...
zobrazit detailHodnotilo 49 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.3/10

Přírodní bohatství městského parku Hrádek v Třebíči

Přírodní bohatství městského parku Hrádek v Třebíči

V srdci města Třebíče najdeme kromě historické zástavby i zelenou oázu, park Hrádek.
zobrazit detailHodnotilo 70 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.3/10

Rodinný zábavní park Fábula

Rodinný zábavní park Fábula

Pohádkový zábavní areál se živými herci
zobrazit detailHodnotilo 304 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.5/10

Jaderná elektrárna Dukovany - Informační centrum

Jaderná elektrárna Dukovany - Informační centrum

Elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou v ČR. Má instalovaný elektrický výkon 1 760 MW. Leží se asi 30 km jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obc...
zobrazit detailHodnotilo 891 uživatelů. Průměrné hodnocení 6.1/10

Vodní elektrárna Dalešice - Informační centrum

Vodní elektrárna Dalešice - Informační centrum

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice byla vybudována v katastru obce Kramolín v letech 1970 až 78 na řece Jihlavě.
zobrazit detailHodnotilo 2143 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.5/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se