Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:

autor: Kateřina Černá
vloženo: 10.05.2017

KadaňAdresa:  Kadaň
Hodnocení: 5.5 / 10 hlasů: 327

Web:  odkaz
Lokalita:  Krušné hory - západ

Církevní památka Místo s výhledem Obec / město PR Článek Rozhledna

Královské Město Kadaň

Severní Čechy platí v povědomí mnoha lidí za nevýraznou a smutnou  krajinu.  Do jisté míry je to pravda a my Vás chceme přesvědčit o pravém opaku. Severozápadní Čechy patří k těm krásnějším částem regionu.V tomto regionu řeka Ohře opouští Krušné a Doupovské hory.Právě zde u řeky Ohře leží  královské město Kadaň.

Počátky města Kadaně musíme hledat ve 12. století. Roku 1183 dovolil český kníže Bedřich johanitům, aby si v osadě postavili kostel sv. Jana Křtitele, svého patrona. O tři léta později, jim novou trhovou osadu jménem Kad-an,  což se vykládalo jako „zářící oheň“, dokonce daroval.
Největší rozkvět byl za vlády Karla IV., který udělil městu právo výročního trhu. Kadaň si tuto éru připomíná každoročně při srpnových oslavách tzv. Císařského dne. Období rozkvětu vystřídala krátká doba zmatků v husitských válkách.

V dalších stoletích město navštívilo mnoho významných osobností, jako např. Jan Hasištejnský, král Ferdinand Habsburský,  císař Josef II., a jiní…

Hned na počátku 19. století postihla město velká pohroma. Požár v roce 1811 zničil většinu budov ve městě a rozběhl nové stavební úpravy. Počátkem roku 1850 se zde zřídil status okresního města a ten městu vydržel 110 let.Ve druhé polovině 20.století nastalo plno změn. Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva. Kadaň se po několika staletích stala většinově českým městem.  V 60. a 70. letech 19. století se začalo s výstavbou sídlišť a bohužel byly vybourány celé čtvrti. Samotného jádra města uvnitř hradeb se kompletní přestavby nedotkly a v roce 1978 bylo historické jádro vyhlášeno městskou památkovou rezervací.  Kadaň se v krátké době  pozvedla a v roce 1996 byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR za „Město roku 1995“. I tento titul svědčí o tom, že město Kadaň je krásné historické město, které stojí za to navštívit.
Kadaň se na regionálním informačním portálu www.czregion.cz v soutěži „O nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2009“ umístila  na 1. místě. Vyjmenujeme Vám několik „nej“ proč stojí do Kadaně zavítat:
Městská památková rezervace je z téměř tří čtvrtin dosud obkroužena opevněním. Do města vedly 4 brány, bohužel v současnosti zde uvidíme pouze dvě a žádná z nich se nedochovala v úplnosti. Dosud stojí mohutná věž Svaté brány ( známá jako Mikulovická brána ). Na opačné straně města, stávala brána Žatecká. Z té naopak zbylo pozdně gotické předbraní tzv. barbakán.
Kadaňský hrad nechal vybudovat Přemysl Otakar II. na skále nad řekou. Z původní stavby hradu se mnoho nedochovalo. Další přestavba zasáhla hrad v 18. století, od té doby sloužil jako kasárna a tím ztratil svůj ryzí středověký charakter. Dnes je objekt hradu plně využit jako pečovatelský dům, knihovna, galerie a restaurace.
Další dominantou je  radnice, která fungovala jako sídlo městské samosprávy od poloviny 14. století. Zajímavostí radnice je bezesporu  53,7 m vysoká gotická věž (od května do září o So, Ne a svátcích v 10.00, 13,00, 15.00, 17.00 a 19.00 hodin je zpřístupněn ochoz věže s průvodcem ). Na počátku 16. století věž upravil stavitel Petr Hündt, který na věžní ochoz umístil svůj originálně pojednaný autogram – sochu psa. V přízemí radnice je celoročně každý den otevřeno Informační centrum a galerie Josefa Lieslera.
Městská památková rezervace se může pochlubit velkým množstvím církevních staveb, jimi jsou Alžbětinský klášter s kostelem sv. Rodiny a kostel sv. Anny. Ze všech kostelů a klášterů  jsou v popředí dva nejstarší kostely, Stětí sv. Jana Křtitele a Povýšení sv. Kříže.
 I když leží Františkánský klášter s kostelem 14. sv. Pomocníků  mimo památkovou rezervaci,  stojí v čele všech kadaňských památek. V roce 1995 byl Ministerstvem ČR zařazen mezi Národní kulturní památky. Od roku 1999 je ve sklepích kláštera umístěno Městské muzeum  mineralogie, geologie a archeologie, a od roku 2004  je zde expozice „Život v klášteře a „Pohledy do minulosti Kadaně“.
Velkým lákadlem pro turisty je také zrekonstruovaná rozhledna na Svatém kopci nad městem. Je vysoká 16 m a leží v nadmořské výšce 390 m.n.m.
V Kadani se nachází „Katova ulička“,  která  byla 9.5. 2007 zapsána do České knihy rekordů jako nejužší ulice v ČR. Podle zápisu v knize rekordů měří v nejužším místě 66,1 cm.

www.mesto-kadan.cz


nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Diskuze:
od:zerbatiera | 10.01.2012 17:18dobrý názor | 1362 hlasů

.You must remove the reasons on your lack of self-belief and a hypnotic approach can plant the more often positive suggestions to eradicate the negative ones.Comparable to people attempting to quit using cigarettes, the hint is planted inside subconscious how the person is not a smoker and once the acutely aware reaches for that cigarette, your subconscious will question any motive.

Undergoing self-hypnosis does not need you to sit through circles with your eyes or possibly your biceps and triceps held out before walking brisk legged.Advertised .involves little more than something you have probably undoubtedly done.Sitting in front of your personal pc with head back, eyes closed as you are fantasizing.That's related to all there exists to it on your part

od:ahenneyalbe | 01.04.2012 05:46dobrý názor | 1351 hlasů

Bobby Fischer dined on meat, gouda, hardboiled offspring and herring.Consumed ice liquid, tomato power and soda.

Boris Spassky dined on sandwiches and drank cappuccino and tangerine juice.

For this reason, during ones own epic Globe Championship Chess Match in Iceland with 1972, Spassky perhaps consumed alot more carbohydrates compared to his Usa challenger, from taking in two pieces of bread along with whatever was part way through his sandwiches.He spiked his sugar level with a high glycemic directory drink in addition to squeezed his energy reserves with levels of caffeine.

Based upon how a great deal tomato liquid and soda-pop he consumed, Fischer sometimes have eaten extra carbohydrates than the optimum, but at least he ate numerous high aminoacids foods to help balance the carbs.

Is it feasible that Spassky would have given Fischer a more suitable fight for any chess heading if he would eaten a small number of carbohydrates?

Chess tournaments are a physical and even intellectual together with emotional overload.To win, you demand any as well as every fringe.

Many world class chess gamers realize gardening exercise before increased level event.They keep in mind that although chess is a mental match, our minds function improved in mind inside good bodies.Especially people with good blood circulation and ticket utilization.

Not more than enough chess players are aware that what they will eat at the same time before and while in the tournament includes a lot regarding their overall performance.They might either help support or undercut ones own physical hard work.

You bet, there're numerous books out there on ways to eat nutritious.For my money, just about the most scientifically based in the Zone by Doctor.Barry Sears, who's drafted many bestselling books over the Zone diet program.

Doctor.Sears worked as a chef with the California Rams, Stanford University's swimming teams and plenty of other sports athletes.In 3 Olympics, athletes he's caused have received twenty-one jewelry medals.

That you're a chess poker player, not an important swimmer and also football footballer, but to generally be at your own through an extended chess activity or tournament, you want your growth hormones in account balance.That can provide the sturdy, continuing energy you might want to focus, think and even play hard.

Worth considering eating a proper balance associated with healthy sugar (most profits and vegetables), low-fat meat (low fat meat, pike, cheese and eggs) and even health monosaturated body fat.

If you choose nothing as well -- feed on protein together with healthy sugar at each meal.That does indeed mean eliminating almost very small-scale quantities regarding sugar not to mention grains.Hardly any bread.Hardly any cake.Hardly any rice.Hardly any candy.For example.

At the same time, eat small-scale quantities from intervals so you never get eager, but really don't overeat.At the time you eat too much your human body sends numerous blood for your digestive method.During an important chess coordinate, you prefer your blood available to carry a number of oxygen to the brain.But you might want to eat enough to keep your bloodstream sugar levels level high enough for your personal brain to function well.

One other way to gnaw on to secure more chess mmorpgs and tournaments -- Omega 3 oils.

It's "brain food" at its highest quality.Omega 3 engine oil, best taken through products of prescription grade muskie oil, is a good "smart drug" available.It's an important secret tool for chess game enthusiasts.

Omega 3 is definitely essential oil which we normally may get from your diets, but if you eat substantial quantities for fish, one doesn't get enough of it through foods.It comprises docosahexaenoic plaque created by sugar (DHA), a long-chain greasy acid that could be critical to the brain intended for synapses (which exchange information) additionally, the mitochondria, to build ATP.The human brain cannot complete at a peak level during a chess competition without adequate DHA.

Omega 3 essential oils supplies which will DHA.Plus stimulates the blood circulation to the human brain.It reduces inflammation, the decline of neurotransmitters and excess cortisol (the worry hormone).At the same time, high-dose pike oil rises dopamine concentrations, which will allow greater concentration in your chess games.And increases serotonin, which unfortunately increases ones own threshold in order to stress.

Active contest entering chess gamers should bring 8 capsules each and every day of pharmaceutical drug grade perch oil.

More information about how you can improve an individual's chess game considering the Zone Eating plan and Omega 3 oils, read Dr.Sears' several latest catalogs, THE OMEGARX ZONE and also ANTI-INFLAMMATION ZOOM.

However they do not replace case study and procedure of chess alone.But they'll aid you play your own chest.

An individual's carbohydrate-bloated, brain DHA-deficient chess attackers will wonder how to got so good.

od:ahenneyalbe | 09.05.2012 12:40dobrý názor | 1209 hlasů

Tag Heuer, montres Tag Heuer, réplique montres Tag Heuer, faux montres TAG Heuer, Montres Tag Heuer vente, Tag Heuer montres en ligne

od:ahenneyalbe | 09.05.2012 12:40dobrý názor | 1415 hlasů

A. Lange & Söhne, A. Lange & Söhne relojes, réplicas A.Lange y relojes Söhne, A.Lange falsa y relojes Söhne, A.Lange barata & Söhne relojes, relojes de descuento A.Lange y Sohne

od:ahenneyalbe | 09.05.2012 12:41dobrý názor | 1362 hlasů

Robes Vente Hot, Hot robes de mariée Robes de vente, acheter vente chaude, bon marché Robes vente chaude, Robes Vente en ligne Hot

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

Vánoční dům a největší muzeum medvídků

Vánoční dům a největší muzeum medvídků

Kouzelné místo pro romantický pocit z Vánoc nejen o Vánocích, ale třeba i jako recese „Vánoce v létě“.
zobrazit detailHodnotilo 54 uživatelů. Průměrné hodnocení 6.2/10

Navštivte Nejdek - jedno z nejstarších hornických měst Krušných hor

Navštivte Nejdek - jedno z nejstarších hornických měst Krušných hor

Nejdek je jedním z nejstarších hornických měst v Krušných horách a jako většina krušnohorských měst vděčí i Nejdek za svůj vznik výskytu cínových rud a důlní činnosti.
zobrazit detailHodnotilo 56 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.8/10

Pobyty nedaleko Klínovce v horském hotýlku ARNICA

Pobyty nedaleko Klínovce v horském hotýlku ARNICA

Nemusíte jezdit daleko za hranice, stačí přijet za námi do hotýlku ARNICA a užít si tak hory ve VIP kvalitě.
zobrazit detailHodnotilo 82 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.4/10

Loket

Loket

Malebné hradní město Loket sevřené ohybem řeky Ohře.
zobrazit detailHodnotilo 332 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.4/10

Kraslice

Kraslice

Krušné hory - západ
zobrazit detailHodnotilo 1519 uživatelů. Průměrné hodnocení 4.8/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se