Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:

autor: Redakce
vloženo: 21.10.2008

Kralupy nad VltavouAdresa:  U cukrovaru 1087
Město:  Kralupy nad Vltavou
Hodnocení: 5.8 / 10 hlasů: 2372

Web:  odkaz
Lokalita:  Stř. Čechy - severovýchod

Muzeum Obec / město Památník / pomník

Dnešní Kralupy nad Vltavou vznikly nejen v důsledku hospodářského rozmachu posledních cca 150 let, ale také spojením několika sousedních obcí právě v této době. Jádrem postupně vznikajícího dopravního uzlu a průmyslové aglomerace se přitom stala někdejší ves Kralupy, situovaná původně při zdejším říčním brodu.

První věrohodná zmínka je z roku 1253, kdy král Václav I. potvrzuje majetky špitálu sv. Františka v Praze, pozdějšímu řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Řádu věnuje i ves Kralupy, odebranou předtím dědicům bývalého podkomořího královny Konstancie, Champnoise, který si ves dříve násilně přivlastnil.

Když pominul význam kralupského říčního brodu, zabývalo se obyvatelstvo starých Kralup převážně rolnictvím. Odedávna tu však prosperovalo i pěstování a sušení ovoce. Kromě mlýna bývala ve vsi krčma a vždy se zde vyskytovali někteří řemeslníci. Panský dvůr v Kralupech nebyl, a tak se robotovalo buď na zdejších křižovnických lukách nebo až v Tursku. Avšak vrchnost byla vždy mírná a přijímala spíše jen naturální či peněžní dávky.

Roku 1851 byla uvedena do provozu státní dráha z Prahy k Drážďanům a v roce 1856 Buštěhradská dráha s vltavským překladištěm pro dopravu kladenského uhlí. Tím byl dán základ pro vznik kralupské železniční křižovatky, která byla v roce 1865 rozšířena stavbou Turnovsko-kralupské dráhy a nového společného nádraží, roku 1882 spojkou do Velvar a v roce 1884 uhelnou drahou Vinařickou, umožňující také spojení se Slaným. Rozvoj říční plavby vedl k regulaci Vltavy v roce 1894.

Železniční a říční doprava umožnila samozřejmě zakládání řady výrobních podniků. Etapa přeměny obce v město vrcholí roku 1881 (22.6.), kdy jsou Kralupy povýšeny na městečko a roku 1884 je jim potvrzen městský znak. V oce 1880 žilo v Kralupech a v sousední postupně připojované Lobči 2 968 obyvatel ve 212 domech. Roku 1901 zahájila výrobu rafinerie minerálních olejů.

Nejtvrdší ránu v historii města přinesl nepříliš vydařený spojenecký nálet na místní rafinerii minerálních olejů ze dne 22. 3. 1945, který způsobil ohromné lidské a materiální škody, místy viditelné dodnes (150 lidí zahynulo, 116 budov bylo zničeno a přes 900 poškozeno).

K městu patří ještě místní části LobečLobeček, Mikovice, Minice a Zeměchy.

Památky města

Most T. G. Masaryka 

Most nesoucí jméno prvního československého prezidenta byl postaven v období do 4.2.1926 do 21.10.1928, kdy byl slavnostně uveden do provozu. Celková délka mostu je 200 m. Most byl podroben velké zkoušce při povodni v r. 2002 a obstál na výbornou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

Kostel byl postaven v letech 1894 – 1895. Jde o novogotický jednolodní kostel s pětiboce zakončeným závěrem, obdélnými přístavky po stranách a hranolovou věží při jižním průčelí. Klenba je žebrová. Mobiliář je novodobý. Kostel je orientován neobvykle k severu. Z památkového hlediska jde o poměrně nevýraznou architekturu konce 19. stol. Při povodni v r. 2002 byl kostel zatopen do výše 1,5 metru. Následně bylo nutno provést opravy vnitřních omítek, dlažby a mobiliáře. Kostel je veřejnosti přístupný v době bohoslužeb.

Mariánský sloup – sousoší Panny Marie Bolestné 

Přesný letopočet vzniku není znám, ale je pravděpodobné, že souvisí s morovou epidemií v letech 1713 -1715. Po odeznění epidemie si věřící vyprošovali ochranu před dalšími podobnými pohromami stavbou tzv. morových sloupů. Ve 2. pol. 20. stol., v souvislosti s narůstající dopravou, sousoší velmi trpělo a bylo několikrát opravováno. Poslední tečkou za jeho existencí byla dopravní nehoda, při které byla tato památka poškozena. V první polovině 90. let 20. stol. rozhodlo zastupitelstvo města o záměru znovupostavení této památky. Sochy světic a P. Marie Bolestné byly restaurovány a po přechodnou dobu umístěny v kralupském kostele. V současné době probíhá postupná obnova sousoší.

Zajímavosti

Nejstarší historickou památkou je zápis o vsi Kralupy z roku 1253, kdy Václav I. věnoval ves Kralupy nově ustanovenému Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Tomuto řádu patřily Kralupy s několika krátšími přestávkami až do roku 1848.

Nejstarší církevní památkou je zřejmě kostel sv. Jakuba Většího v Minicích. Dochovaný písemný záznam o tomto původně gotickém kostelíku je z roku 1352. Kostel je však starší, jak prokázaly poslední výzkumy. Jako každá středověká stavba byl několikrát přestavěn, a každá přestavba mu vtiskla jiný ráz. Poslední úprava z roku 1888 je neorenesanční. V současné době se nachází po několika nákladných opravách a je v provozu.

Nejstarší obytnou budovou bude pravděpodobně Jodlův dům. Nachází se vedle budovy Městské knihovny. Pamětní deska na barokním štítu hlásá, že se zde narodil 28.ledna 1791 žák Dobrovského prof. Jan Křest. Jodl Kralupský. Jodlové zde žili od 17. století.

Nejstarším kralupským křížem je křížek rychtáře Antonína Slabého, postavený na křižovatce pěti kralupských cest v roce 1809. Dnes je umístěný v blízkosti původní křižovatky polních cest proti pohřebnímu ústavu v ulici Generála Klapálka. Křížek byl nedávno restaurován.

Kultura

Seifertovy Kralupy

Na památku a pro uchování odkazu nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta a na podporu aktivit mladých tvůrců na kulturním poli se konají od r. 1996 každoročně Seifertovy Kralupy. Zahrnují jednak festival poezie a přednesu a dále autorskou literární soutěž, určenou všem občanům ČR bez omezení věku. Mimo to obsahuje další přehlídkové a vzpomínkové programy. Vždy ve druhé polovině září.

Městské muzeum 

Muzeum pořádá 6 - 8 tematických výstav ročně, koncerty klasické hudby, přednášky, besedy.

Dvořákova stezka

Hezká procházka podél Vltavy do Nelahozevsi, kde lze navštívit Lobkowiczký zámek a muzeum Antonína Dvořáka.

nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Diskuze:

Nejsou žádné komentáře.

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

Rodinný park Mirakulum

Rodinný park Mirakulum

Zábavu v parku najdou děti všech věkových kategorií. Většinu herních prvků mohou využít i rodiče. Zábavnou část se stovkami atrakcí doplňují naučné stezky.
zobrazit detailHodnotilo 7 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.4/10

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum zahrnuje zámek Roztoky s přilehlým parkem, unikátní Ateliér Zdenky Braunerové a nabízí návštěvu výstav a kulturních akcí.
zobrazit detailHodnotilo 13 uživatelů. Průměrné hodnocení 6.3/10

Golf Club Zlonín

Golf Club Zlonín

Golf jako radost a zábava a hra pro každého...
zobrazit detailHodnotilo 0 uživatelů.

Nymburk

Nymburk

Počátky osídlení strategického opukového pahorku nad řekou Labe, přes níž vedl vyhledávaný pravěký brod, sahají hluboko do historie. Svědčí o tom řada archeologických nálezů...
zobrazit detailHodnotilo 403 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.2/10

Rodný dům Ferdinanda Porscheho

Rodný dům Ferdinanda Porscheho

V tomto domě se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, který se proslavil jako automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen.
zobrazit detailHodnotilo 130 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.7/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se