Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:


autor: Kateřina Černá
vloženo: 03.11.2016

Město Klášterec nad OhříAdresa:  nám. Dr. E. Beneše 85 431 51
Město:  Klášterec nad Ohří
Hodnocení: 5.3 / 10 hlasů: 281

Web:  odkaz
Lokalita:  Krušné hory

Obec / město

Město Klášterec nad Ohří se nachází na levém břehu řeky Ohře, 36 km východně od lázní Karlovy Vary, v místě, kde krásnou přírodní kulisu tvoří rozhraní Krušných a Doupovských hor. 16tisícové město ležící v nadmořské výšce 330 metrů a pro svou polohu je nazýváno "Branou Krušných hor". Dominantou města je zámek s muzeem porcelánu. Zámek obklopuje rozsáhlý park u řeky Ohře, který navazuje na Lázně Evženie. Dochovalo se také centrum města s řadou měšťanských domů.

Klášterec dostal své jméno podle kláštera, který zde postavili benediktini z Postoloprt v polovině 12. století. Stával v místech dnešní zámecké zahrady a zanikl roku 1277. Na přelomu 15. a 16. století vzniklo při silnici v údolí Ohře poddanské městečko s panským dvorem, který byl v 2. polovině 16. století přestavěn na renesanční zámek. Koncem 16. stol. bylo přistavěno východní křídlo a schodišťová věž, další trakt byl přistavěn v 17. století. Za třicetileté války byl zámek zpustošen Švédy. Obnovu prováděl italský stavitel Rossi de Lucca, přilehlý kostel Nejsvětější Trojice navrhl C. Lurago (1665-1670). Klasicistní úprava z konce 18. století se nedochovala, protože po požáru roku 1856 byl zámek upraven novogoticky. Přibyly věžičky, cimbuří, v romantickém duchu byla upravena i zámecká věž.

Zámek je celoročně otevřen pro veřejnost, ve dvou prohlídkových okruzích si lze prohlédnout sbírky českého, čínského, japonského i středoevropského porcelánu. Jádrem zámeckého parku je původně raně barokní zahrada s letohrádky a balustrádami podle návrhu J. B. Matheye. V 19. století byl park rozšířen podél Ohře v anglickém stylu, doplněn byl sochami J. Brokofa. Ten také vyzdobil bránu pivovaru a kašnu.

Ve městě je hřbitovní kostel P. Marie od J. Ch. Kosche, postavený v letech 1743-1760. Nad pramenem Kyselka se dochovaly dvě empírové budovy bývalých lázní z roku 1829. Pramen Evženie, objevený roku 1883, se v roce 1964 začal stáčet do lahví. Koncem 20. století byly lázně obnoveny.

Na konci 18. století vznikla v Klášterci nad Ohří třetí nejstarší (a druhá dosud pracující) výrobna porcelánu v českých zemích. Město za to vděčí Janu Mikoláši Weberovi, kterého přivedl hrabě Thun z Alsaska, aby se od roku 1784 ujal vedení a správy thunského panství. Provoz ve staré porcelánce zanikl roku 1967 a výroba byla přenesena do nových objektů proti nádraží při silnici do Kadaně. Rozsáhlý areál původní porcelánky byl kompletně zbourán v roce 2002.

Další památky města

Zámecký park - rozsáhlý zámecký park upravený v anglickém stylu byl založen Michaelem Osvaldem Thunem ve 2. pol. 17. století. Původně barokní zahrada byla charakteristická snahou o symetrickou úpravu prostoru před zámkem a salou terrenou.

Kromě mnoha dendrologických vzácných unikátů a neobyčejných dřevin z různých koutů světa zde roste i vzácný „Strom štěstí“ pocházející z východní Asie, ze starobylého japonského rodu stromů Gingko. Do dnešních dob se zachoval jediný druh této dřeviny, nesoucí název Gingko Biloba. Jeho listy vznikly srůstem jehličí v plochu a tvoří zajímavý vývojový druh na rozhraní dřevin jehličnatých a listnatých.

Thunská hrobka - současně s kostelem Nejsvětější Trojice byla vybudována také Thunská hrobka. Jako první sem byl v roce 1694 pohřben stavitel chrámu Michael Oswald Thun, po něm roku 1714 následoval František P. Antonín a v roce 1763 Marie Philippina, rozená z Harrachu.

Dnešní podobu získala hrobka při rekonstrukci v roce 1992. Od následujícího roku je přístupna veřejnosti. V hrobce se nachází vzácný porcelánový rodokmen hraběcí rodiny. Přístupna veřejnosti během jednoho z okruhů prohlídky zámku.

Sala terrena - raně barokní jednopatrový letohrádek s terasou a arkádovou chodbou postavil po roce 1650 italský stavitel Rossi de Lucca jako určitý protějšek obnoveného zámku.

Německy byla někdy označována Grotte, tedy umělá jeskyně, které bývaly součástí některých barokních zámků. Na terase a před ní byly instalovány sochy J. Brokofa. Další výzdobu tvoří Brokofovy busty Turků na střeše.

Radnice - vůbec první radnice stála v Klášterci pravděpodobně už v 16. století, ale nic se z ní nedochovalo, protože za svou téměř třísetletou historii několikrát vyhořela. V polovině 19. století už vypadala opravdu uboze a navíc bylo dost nebezpečné v ní pobývat.

Tehdejšímu starostovi Josefu Melzerovi nakonec došla trpělivost a 3. května 1855 byl položen základní kámen nové radnice. Celá budova byla postavena v novorenesančním slohu podle plánů mosteckého stavitele Wenzla Böhma. Na samotné realizaci se podíleli místní stavební mistři Wenzl Glaser a Franz Wuschek. Vnější výzdoba byla provedena z terakoty podle kreseb ředitele porcelánky Veniera, který pro radnici zhotovil také hodiny. V roce 1859 postihl město jako už tolikrát předtím velký požár a nově postavená radnice celá vyhořela. Zůstalo z ní jen obvodové zdivo. Po další opravě už ji naštěstí žádná katastrofa nečekala a současná podoba dominanty náměstí Dr. E. Beneše tak pochází z druhé poloviny 19. století.

Náměstí - v letech 2005–2006 se v Klášterci uskutečnila díky mnohamilionové dotaci z fondů Evropské unie kompletní rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše a přilehlých ulic v historickém centru města.

Aby byl Klášterec pro své obyvatele i návštěvníky atraktivní už při vstupu do historického centra, vrátilo se náměstí do své původní podoby z devatenáctého století. Komunikace dostaly nové povrchy, upravily se parkovací plochy a úplné obměny se dočkala také zeleň.

Náměstí už nehyzdí socialistická budova bývalého kovomatu, která byla stržena. V proluce, která zde vznikla, je nyní parkoviště, na které se zajíždí z Nerudovy ulice. Z náměstí zabraňuje pohledu na parkující auta stylová stavba, kde se nachází veřejné WC. Celý prostor doplňují lavičky a nově vysazená zeleň.

Kostel Nejsvětější Trojice - farní kostel Nejsvětější Trojice byl dlouhou dobu veřejnosti z důvodu špatného stavu uzavřen, otevíral se pouze při mimořádných příležitostech a bohoslužby se konaly ve hřbitovním kostele Panny Marie. Kostel již prošel velkou opravou vnitřních fasád, štuků a instalací a 9.11.2003 byl biskupem litoměřickým, Msg. ThDr. Josefem Kouklem, slavnostně znovuvysvěcen. Nyní je kostel využívám k bohoslužbám a různým kulturním akcím. Každoročně se zde konají koncerty v rámci hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny s Jaroslavem Svěceným. Kostel je možno otevřít na požádání v informačním centru nebo na faře.

Kostel Panny Marie Utěšitelky - hřbitovní kostel Panny Marie Utěšitelky, dílo kadaňského stavitele Jana Kryštofa Kosche, byl postaven v letech 1743 až 1760 na místě staré hřbitovní kaple. Je to rokoková stavba orientovaná od jihu k severu, řešená centrálně s eliptickým presbytářem a kruchtou na hlavní ose a se dvěma pravoúhlými bočními kaplemi na příčné ose. Dvě hranolové věže v průčelí byly postaveny až v roce 1831. Kostel v současné době není využíván k bohoslužbám, ale stejně jako kostel Nejsvětější Trojice si ho můžete prohlédnout na požádání v informačním centru či na faře.

Sloup Nejsvětější Trojice - sloup Nejsvětější Trojice na náměstí byl vztyčen roku 1694. Nesprávně se mu říká „morový“. Ve skutečnosti není připomínkou žádné morové rány, naopak, byl z darů věřících vytvořen jako dík za to, že se mor Klášterci vyhnul, zatímco jinde v Čechách na něj umíraly tisíce lidí. Sloup s balustrádou byl naposledy restaurován v roce 1988.

Špýchar - špýchar proti dnešnímu kulturnímu domu byl postaven v 2. polovině 17. století v raně barokním stylu. Stavebně byl upravován v roce 1724. Je to volná obdélná stavba se dvěma tabulovými štíty na užších stranách. V jejich výklencích jsou sochy svatých od Jana Brokoffa.

Okolí města

V okolí města se nachází zřícenina hradu Šumburk (Šumná). Další nedalekou zříceninou je hrad Egrberk (Lestkov). Oba hrady jsou s městem propojeny červeně značenou stezkou (3 a 2 km).

www.goklasterec.cz

nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Diskuze:

Nejsou žádné komentáře.

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

Ústí nad Labem – město, které stojí za poznání

Ústí nad Labem – město, které stojí za poznání

Město Ústí nad Labem leží na severozápadě České republiky.
zobrazit detailHodnotilo 2185 uživatelů. Průměrné hodnocení 3.7/10

Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v deseti hektarovém, dendrologicky velmi cenném, anglickém parku z 20. a 70. let 19. století, ve kterém je 220 druhů stromů z celého světa.
zobrazit detailHodnotilo 1909 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.5/10

Elektrárna Ledvice - Informační centrum

Elektrárna Ledvice - Informační centrum

Informační centrum Ledvice je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice, která leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice v Čechách.
zobrazit detailHodnotilo 2332 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.5/10

Hrad Střekov

Hrad Střekov

Hrad Střekov se nachází vysoko na strmé skále nad řekou Labe na okraji Ústí nad Labem a je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních památek v severních Čechách.
zobrazit detailHodnotilo 21 uživatelů. Průměrné hodnocení 4.9/10

Exkurze do elektrárny Tušimice

Exkurze do elektrárny Tušimice

Exkurzi do Tušimic doporučujeme spojit s návštěvou Malé vodní elektrárny Želina na řece Ohři, která je pozoruhodnou architektonickou a technicko-historickou památkou! Exkurze zdarma!
zobrazit detailHodnotilo 45 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.3/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se