Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:
Moravská Třebová - náměstí
Moravská Třebová - náměstí
Moravská Třebová - pohled na město
Moravská Třebová - pohled na město
Moravská Třebová - radnice
Moravská Třebová - radnice
Moravská Třebová - zámek
Moravská Třebová - zámek
autor:
vloženo: 04.06.2008

Moravská TřebováAdresa:  nám. T. G. Masaryka 29, 571 01
Město:  Moravská Třebová
Hodnocení: 4.4 / 10 hlasů: 1543

Web:  odkaz
Lokalita:  Svitavsko

Obec / město Zámek

Moravská Třebová je město, které svou rozlohou a počtem obyvatel (11 700) patří spíše mezi nevelká. Město, ve kterém po celá staletí žili lidé, kteří svoji schopnost, zručnost a um přetvářeli do hodnot, jimž dodnes skládáme svůj obdiv. Díky této dlouhé a bohaté historii nabízí dnes Moravská Třebová široké spektrum příležitostí pro poznání, pro vnímání krásy i pro potěšení smyslů. Nabízí ale také spektrum příležitostí pro sport a turistiku. Moravská Třebová je městem příležitostí! Využijte je!

Moravská Třebová leží na východním okraji ploché a protáhlé Moravskotřebovské kotliny. Od jihu město obtéká říčka Třebůvka, která za městem přechází do hlubšího údolí. Bezprostředně nad městem se vypíná Křížový vrch s pěkným výhledem na město. Historické jádro s uceleným souborem měšťanských domů spolu se zámkem bylo v roce 1980 prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Moravská Třebová byla založena okolo roku 1260 na východní větvi tzv. Trstěnické obchodní stezky z Olomouce do Prahy, která přes Moravskou bránu zajišťovala i spojení s Polskem. Město vzniklo přenesením funkce starší správní osady Staré Město (původně Trebow) na výhodnější rovinaté místo nad údolím Třebůvky. Podoba Moravské Třebové je utvářena historickým vývojem, kdy určující roli sehráli zejména osvícení majitelé panství. Největšího rozkvětu dosáhlo město na přelomu 15. a 16. století za vzdělaného Ladislava Velena z Boskovic. V této době se také započalo s přestavbou hradu na renesanční zámek. Přestavbu města si vynutily požáry v letech 1509 a 1541, po kterých bylo město obnoveno na původním půdorysu. Po odchodu posledního protestanstského Žerotína v roce 1621 do exilu zažívalo město úpadek. Novými majiteli se stali Lichtenštejnové. Požáry a třicetiletá válka i následné barokní a klasicistní přestavby značně poznamenaly renesanční podobu města. Přesto zejména uvnitř obytných domů najdeme velmi cenné stavební a umělecké památky z období pozdní gotiky a renesance.

Podstatná část historických a uměleckých památek města je soustředěno na náměstí a v ulicích vedoucích k branám – Cihlářové, Lanškrounské a Branské. Uprostřed náměstí stojí morový sloup od Jana Sturma z r. 1717 se sochou P. Marie na korintském sloupu. Radnice vznikla z bývalého fojtství odkoupeného městem roku 1475. Z původní stavby se v přední části přízemí zachoval prostorný mázhaus s křížovou žebrovou klenbou svedenou na středový sloup. Původní gotický farní kostel ze 13. stol. získal v 16. stol. renesanční podobu. Denšní vzhled pochází po úpravách v roce 1726, kdy požár zničil i starý farní kostel. Mimo památkovou zónu, na Křížovém vrchu, stojí pozdně gotický kamenný kostel Povýšení sv. Kříže se hřbitovem. Od úpatí kopce vede ke hřbitovu kryté dřevěné schodiště z roku 1575. K vrcholu kopce vede od úbočí vrchu, stranou hřbitova, křížová cesta se čtyřmi kaplemi postavenými kolem roku 1723 a dvěma sochami. Při svitavské silnici, na bývalém Horním předměstí, byl postaven františkánský klášter s kostelem sv. Josefa.

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily moderní italské renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři manýristická křídla podle plánů italského stavitele. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Zámecký areál sloužil svému majiteli k bydlení a jako hospodářské zázemí, především ale reprezentoval jeho bohatství, vzdělání a kulturní úroveň. V současnosti odráží osvícený přístup místních radních. Zámek je totiž na rozdíl od většiny hradů a zámků v majetku města, nikoliv státu. V době, kdy se jiné obce mnohdy snaží “zátěže” v podobě památkových objektů zbavit prodejem, se moravskotřebovská radnice rozhodla budovu nákladně rekonstruovat. Restaurátorské práce a opravy, které trvaly deset let, byly v roce 2005 úspěšně dokončeny. Rostoucí počet turistů dokládá stále větší oblíbenost této památky, proto radnice přistoupila k přípravě rekonstrukce zámeckých zahrad, nádvoří a širšího okolí zámku. Račte tedy vstoupit a potěšit své smysly krásou neobvyklé architektury. Nechte se unést zajímavých osudy zámeckého areálu a jeho obyvatel.

Prohlídkové okruhy

Středověká mučírna - právo útrpné je tématem expozice, nazvané Středověká mučírna, která vznikla v roce 2007 ve sklepeních moravskotřebovského zámku. Expozice vás seznámí s nelidskými praktikami tortury. Právě zde můžete pocítit hrůznou atmosféru mučírny i katovny a na vlastní kůži si vyzkoušet různé mučící nástroje a donucovací prostředky jako je španělská bota, pranýř, palečnice, stolička pro čarodějnice či skřipec.

Moravské Třebové bylo uděleno hrdelní právo kolem roku 1406, katovna a mučírna byla dříve umístěna za hradbami města. Současná expozice v prostorách sklepení bývalého boskovického hradu je připomínkou tohoto tragického období. Přijďte si vyzkoušet středověk na vlastní kůži!

Alchymistická laboratoř doktora Bonacina - nová interaktivní a multimediální expozice Vás zavede do laboratoře Mistra Bonaciny, astrologa, alchymisty a dvorního lékaře Ladislava Velena ze Žerotína. Laboratoří Vás provedou tajemní alchymistovi pomocníci a když se na Vás usměje štěstí, získáte elixír věčného mládí. Seznámíte se nástroji praktické alchymie – křivulemi, alembiky, athanory, dózami, tavící pecí, a podobně. Na vlastní oči uvidíte strážce alchymistovy laboratoře - Golema, zažijete magické alchymistické pokusy, nahlédnete do Žerotínova horoskopu narození a rozpoznáte bohatou alchymistickou symbolikou.

Expozice dále přibližuje život výrazné osobnosti Ladislava Velena ze Žerotína , který zdědil Moravskou Třebovou po svém strýci Janu z Boskovic v roce 1589. Ladislav ve městě žil až od roku 1600 do roku 1621. Díky němu začalo město vzkvétat po hospodářské i kulturní stránce a bylo nazýváno Moravskými Athénami. Ladislav zval ke svému dvoru spoustu umělců a vědců. Spolu se svým osobním lékařem M.E.Bonacinou se zabýval alchymií a astrologií. Bonacina je rovněž autorem alchymistického spisu, který věnoval Žerotínovi. Poodhalte roušku tajemství nad věčným koloběhem života a smrti!

Měšťanský životní styl v 17. - 20. stol. - expozice mapuje životní styl měšťanské třídy od konce 17. až po počátek 20.století. Mezi významné měšťany v této době patřila rodina Wondrů. Johan Anton Wodra byl majitel první továrny ve městě, která byla založena v roce 1803. Jeho syn Josef Johann byl velmi úspěšným továrníkem a starostou města. Vnuk Josefa Johana Wondry, Ludwig Vinzenz Holzmaister nechal v letech 1904 - 06 postavit budovu městského muzea. V expozici se můžete mimo jiné podívat na portréty členů rodu Wondrů, shlédnou můžete cechovní znaky, cínové cechovní poháry, pohřební štíty či formu na modrotisk.

Jak se žilo na venkově - tato expozice ukazuje styl života našich předků. Přibližuje jejich každodenní život, tak vzdálený našemu současnému způsobu existence. Na Moravskotřebovsku se hodně pěstoval len a tkalo lněné sukno. Návštěvníci si sami mohou vyzkoušet jak je snadné ovládat tkalcovský stav. Kromě tkalcovského stavu můžete vidět další nástroje na zpracování lnu, zařízení selské jizby či dávný mandl.

Muzeum

Stavba z let 1904–1906, součástí sbírkového fondu je i unikátní sbírka mimoevropského užitého umění (Holzmaisterova sbírka), s reinstalovanou expozicí starého Egypta, včetně mumie egyptské princezny Hereret

nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Diskuze:

Nejsou žádné komentáře.

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

Zámek Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města
zobrazit detailHodnotilo 874 uživatelů. Průměrné hodnocení 6.9/10

Do Moravské Třebové za aktivním vyžitím i relaxací

Do Moravské Třebové za aktivním vyžitím i relaxací

Moravská Třebová je město, které svou rozlohou a počtem obyvatel (11 700) patří spíše mezi nevelká. Město, ve kterém po celá staletí žili lidé, kteří svoji schopnost, zručnost...
zobrazit detailHodnotilo 1843 uživatelů. Průměrné hodnocení 4.6/10

Státní zámek Litomyšl

Státní zámek Litomyšl

Státní zámek Litomyšl je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí.
zobrazit detailHodnotilo 307 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.5/10

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Centrum Buhuslava Martinů naleznete v Poličce na rohu Tylovy a Šaffovy ulice v objektu Městského muzea, v těsném sousedství Palackého náměstí.
zobrazit detailHodnotilo 2195 uživatelů. Průměrné hodnocení 6/10

Městské muzeum - Moravská Třebová

Městské muzeum - Moravská Třebová

Muzeum bylo v Moravské Třebové založeno už v sedmdesátých letech 19. století.
zobrazit detailHodnotilo 2268 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.3/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se