Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
Podorlický skanzen Krňovice
autor: Klára Kalinová
vloženo: 25.02.2011

Podorlický skanzen KrňoviceAdresa:  Krňovice 17, 50346
Město:  Třebechovice pod Orebem
Hodnocení: 4.2 / 10 hlasů: 1690
Souřadnice GPS:  N: 50°11′27.98″, E:15°58′45.67″ Web:  odkaz
Lokalita:  Hradecko

Muzeum Skanzen

Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší.
Objekty jsou přenášené z původních lokalit, kde jim hrozil zánik, ale vznikají i rekonstrukce nedochovaných staveb (dle původní dokumentace, historického zaměření či fotodokumentace apod.). Návštěvníkům se tak nabízí srovnání historických staveb po staletích užívání a staveb tak, jak vypadaly v době svého vzniku. Používané stavební materiály jsou typické pro regionální stavitelství - dřevo, opuka a cihly v nejrůznějších kombinacích. Dřevo se používalo nejen pro výstavbu roubených domů, ale bylo i základním stavebním materiálem pro konstrukci stodol, krovů i celých technologických zařízení (například mlýny, pily apod.). Opuka byla po staletí typickým regionálním stavebním materiálem pro zdění. Je v okolí hojně rozšířená – opukové stavby, ploty a zídky lze vidět v okolí dodnes.
Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Příkladem může být funkční žentour, stabilní benzínové a elektrické motory a mnoho dalších zemědělských strojů. V areálu jsou kolem vznikajících staveb vysazovány sady a zahrady z původních odrůd ovocných dřevin - zejména jabloní, hrušní, švestek a dalších druhů.
Realizace je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu investují svůj volný čas a elán. První záměry vzniku skanzenu pocházejí z roku 1998, ale až v roce 2002 bylo vydáno stavební povolení a mohla začít výstavba, která je od počátku veřejná a zájemci si mohli prohlédnout již rozestavěné stavby i vznikající expozice.

Stavby ve skanzenu

* 2002 - zvonička z Orlických hor
* 2002 - roubená stodola z Ledců (depozitář)
* 2002 - demontáž mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30
* 2003 - polabský statek (správní objekt skanzenu)
* 2003 - 2004 - transfer špýcharu ze Semechnic (expozice)
* 2004 - stodola z Klášterce nad Orlicí (restaurátorská dílna a zázemí skanzenu)
* 2005 - 2006 - kočárovna (expozice)
* 2006 - 2008 - hospoda "Na špici" - rekonstrukce stavby (ekocentrum ČSOP)
* 2006 - 2010 - transfer školy ze Všestar a vybavení expozice
* 2007 - rekonstrukce sušárny ze Semechnic (expozice)
* 2007 - transfer špýcharu z Prasku (expozice)
* 2008 - rekonstrukce kapličky z Humburk
* 2009 - 2010 - rekonstrukce kovárny (expozice)
* 2009 - dodnes - výstavba roubeného vodního mlýna Běleč n. Orlicí č.p. 30

Co se bude dít ve skanzenu v roce 2011

Roubený vodní mlýn Běleč nad Orlicí č.p. 30

V roce 2009 se podařilo získat stavební povolení na obnovu památkově chráněného roubeného vodního mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30 v areálu skanzenu. Torzo mlýna na původním místě bylo rozebráno v roce 2003.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje podpořil v grantovém řízení zhotovení kamenné základové konstrukce a lednice (prostor, kde se otáčí vodní kolo). V roce 2010 začaly práce na zděných částech mlýna včetně lednice pro vodní kolo.
V rámci prohlídky je tedy již dnes možné zhlédnout počáteční fázi obnovy stavby.

Expozice ve skanzenu

V rámci prohlídkové trasy lze vidět nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Maximální důraz je kladen na funkčnost všech exponátů a mnohé z nich je možné si v rámci prohlídky vyzkoušet.
Expozice

* stavby jako takové
* funkční žentour
* stabilní motory (elektrické i benzínové různých typů)
* autoveteráni a traktory
* zemědělská technika
* historické nářadí a nástroje
* expozice domácího mletí obilí
* expozice zpracování mléka
* expozice praní
* expozice zpracování lnu
* sušení ovoce

Stavby ve skanzenu

Polabský statek

Volná kopie stavby patrového pavlačového polabského statku - nejedná se o historický objekt. Stavba slouží jako zázemí pro pracovníky skanzenu a jako byt správce. Není součástí expozice!
Dispozičně je navržen dle potřeb správy skanzenu. Rovněž slouží jako ukázková stavba současných roubených staveb realizovaných Dřevozpracujícím družstvem.
Stodola z Ledců

Rekonstrukce (tj. stavba zhotovená na základě zaměření původní stavby, původní technologií, z nového materiálu) ještě existující stavby. Předloha zatím stojí v obci Ledce (nedaleko Třebechovic p. Orebem). Stavba není součástí expozice a slouží jako depozitář exponátů před jejich restaurováním.
Stodola z Klášterce nad Orlicí

Rekonstrukce stodoly, která se nedochovala. Původní stodola se zřítila a použitelné byly pouze pískovcové sloupy. Ostatní části jsou zrekonstruované na základě zaměření původních prvků.
Stodola slouží jako restaurátorská dílna pro opravu exponátů a ruční dílna. Není součástí prohlídkové trasy.
Ekocentrum - rekonstrukce hospody "Na špici"

Rekonstrukce hospody "Na špici", která stávala cca do roku 1926 na dnešním náměstí 28. října v centru Hradce Králové. Opět jde o novostavbu, nikoli historický objekt. Je navržena pro současné potřeby skanzenu a jako centrum ekologické výchovy Českého svazu ochránců přírody, ZO Orlice. Použité technologie jsou moderní - objekt je celoročně užíván. Je vstupním objektem do skanzenu, je zde prodejna vstupenek, přednáškový sál, výstavní plochy v podkroví apod. Dispozice však respektuje původní stavbu - tj. umístění koloniálu, sál hospody.


Kočárovna

Kočárovna byla součástí technického zázemí nejen hospody Na špici. Sloužila jako prostor pro ukládání povozů a dalších strojů. Stavba je opět dřevěná se zděnou částí, kde jsou situována WC pro návštěvníky. V objektu jsou umístěny expozice motorů, veteránů a zemědělské techniky.
Špýchar ze Semechnic

Původní roubená sýpka z obce Semechnice (nedaleko Opočna). První přenesená stavba, která byla realizována v areálu skanzenu. Vše je původní, kromě střešní krytiny.
Stavba slouží jako expozice a je součástí prohlídkového okruhu.
Zvonice

První stavba, kterou byla zahájena výstavba skanzenu. Jde o zvoničku z Orlických hor. Pokud vše dopadne tak, jak má, tak dostane v roce 2010 i svůj zvon.
Mlýn z Bělče nad Orlicí

Roubený vodní mlýn z obce Běleč nad Orlicí č.p. 30.  Stavba v tomto provedení pochází z roku 1809. Mlýn je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek. Naneštěstí však nebyla prováděna systematická údržba, a tak se stavba zřítila a do skanzenu se podařilo získat pouze torzo. To bylo rozebráno, vše bylo zaměřeno a spolu se zaměřením Národního památkového ústavu ze 70. let 20. stol. se tyto podklady staly základem pro projekt stavby. Obnova ve skanzenu je povolena a rychlost obnovy závisí pouze na finančních prostředcích. Ve skanzenu bude stavba sloužit jako expozice, jejímž cílem je dosáhnou plné funkčnosti s možností ukázek mletí obilí.


Roubená chalupa ( škola) ze Všestar

Původní historická stavba cca z roku 1750, která sloužila jako obytná chalupa. V letech 1767 – 1770 se v ní provizorně učilo do doby, než se v obci vystavila první škola.. Stavba není památkově chráněná a na původním místě jí hrozil zánik. Stavba byla rozebrána, popsána, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu, kde se stala již 3. původní stavbou. Stavba je součástí prohlídkové trasy. Vybavena je expozicí tradičního bydlení (vč.tkalcovského stavu). V druhé místnosti – komoře je tesařská dílna

Špýchar z Prasku

Fyzicky druhá přenesená stavba ve skanzenu. Opět byla zdokumentována a rozebrána na původním místě, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu. Jde o roubenou stavbu, ale na rozdíl od všech ostatních je postavená z tvrdého (listnatého) dřeva - dubu. To je typickým stavebním materiálem Novobydžovska. V areálu jsou ve špýcharu umístěny expozice a jsou součástí prohlídky.
Sušárna ovoce ze Semechnic
Na břehu potoka v Semechnicích dodnes stojí torzo původní sušárny ovoce s roubenou sušící komorou. Tu se však nepodařilo od jejích majitelů získat, a tak byla po zaměření sušárna zrekonstruována ve skanzenu. Dnes je tedy provozuschopnou ukázkou sušení ovoce v minulosti. Roubená sušící komora je obestavěná prkennou kolnou, která zároveň slouží jako přípravna ovoce. Stavba je součástí expozice.
Kovárna
V roce 2009 bylo získáno rovněž stavební povolení na výstavbu kovárny v areálu. Díky příznivému počasí na konci roku 2009 byly zahájeny práce na základové konstrukci a zděné části stavby.

Kovárna se v okolí nedochovala. Z tohoto dů

vodu je postavena jako rekonstrukce typické kovárny Třebechovicka tak, jak stávala např. v obci Běleč nad Orlicí či Nepasice. Stavba je částečně zděná z cihel - kovárna, ale obytný prostor kováře je roubený z polštářů. V roce 2010

byla stavba dokončena. V interiéru kovárny je umístěna expozice, která by měla poskytovat prostor pro kovářské ukázky.

Kaplička

Kaplička je rekonstrukcí kapličky z Humburk (u Nového Bydžova) a původně byla zasvěcena Sv. Salvátorovi.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2011

DEN ZEMĚ – 16.4. 2011
Den země je první jarní akce ve skanzenu. Akce je zaměřena na osvětu k problematice ochrany přírodního prostředí a na propagaci Ekocentra Orlice, které sídlí ve skanzenu. V průběhu dne jsou připraveny naučná stezka a zábavné aktivity pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
JARMARK – 1.5.2011
Jarmark je tradiční prvomájová akce, kde mají návštěvníci možnost shlédnout a nakoupit výrobky tradičních řemesel. Jarmark je pořádám v součinnosti se Asociací lidových řemeslníků a výrobců.
SETKÁNÍ S VETERÁNY – 9.7. 2011
Tradiční setkání majitelů a příznivců starých strojů.
HOSPODAŘĚNÍ NA VSI – 13.8.2011
Srpen je období žní, přijďte si proto mimo jiné připomenout již zapomenutý způsob hospodaření na vsi. Uvidíte historické stroje a nářadí při práci.
STARÁ ŘERMESLA – 10. - 11.9.2011
Den zaměřený na ukázku starých řemesel dříve na venkově běžných ( vrtání potrubí, dlabání žlabů, předení, zpracování lnu aj.) Mnohé z řemesel si budete moci vyzkoušet.
VÁNOCE – 10. – 11. 12. 2011
Akce uzavírá sezónu ve skanzenu. Přijďte nasát atmosféru vánočních interiérů.Součástí víkendu budou drobné vánoční dílny a ochutnávka tradičních vánočních pokrmů.

Začátek programu vždy od 10.00 hod. do 17.00 hodin, během akcí jsou prohlídky bez výkladu
Prohlídky se konají v každou celou hodinu, jsou s průvodcem a minimální počet je 5 návštěvníků. V případě, že se skupina nesejde a okolnosti provozu to umožní, je možná samostatná prohlídka s tištěným průvodcem.  Tištěný průvodce je k dispozici i v angličtině a němčině. Prohlídková trasa prochází celým areálem a expozicemi uvnitř staveb. Doba trvání prohlídky je cca 1 hodina. Pokud je ve skupině více dětí a je zájem, lze jít s dětmi ke zvířatům - podívat se na ovce a koně.

Zdravotně postižení - celý areál je bezbariérový a přístupný na kolečkovém křesle. Interiéry historických objektů bezbariérové vzhledem ke své povaze nejsou. Většina expozic je však viditelná ze dveří. V areálu je k dispozici bezbariérové WC. Parkování osobní automobily mohou parkovat přímo u skanzenu, případně za restaurací U skanzenu v obci (cca 200 m).

Otevírací doba

květen - červen : út - pá - zavřeno, so - ne - 10:00 - 16:00
červenec - srpen : út - pá - 10:00 - 16:00, so - ne - 10:00 - 17:00
září - říjen : út - pá - zavřeno, so - ne - 10:00 - 16:00
Návštěvy mimo otevírací dobu lze dohodnout.

Vstupné

dospělí 60 Kč
děti do 15 let, senioři, zdravotně postižení 30 Kč
školní skupiny 25 Kč
rodinné vstupné 150 Kč
Fotografování v areálu je volné - bez poplatku

Podorlický skanzen Krňovice
Krňovice 17, Třebechovice pod Orebem 50346
tel.: +420 495 591 633, +420 603 510 169
www.krnovice.cz

nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Otevírací doba

  • květen-červen: sobota-neděle 10,00 - 16,00 hod
  • červenec-srpen: úterý-pátek-sobota 10,00 - 16,00 hod.
  • září-říjen: sobota-neděle 10,00 -16, 00 hod.
  • listopad-prosinec: pondělí-neděle ZAVŘENO

Vstupné

PopisZákladníSnížené
Základní vstupné6030

Aktualizováno 22.02.2010

Diskuze:

Nejsou žádné komentáře.

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

České Velenice

České Velenice

České Velenice jsou s poměrně malou historií. Abychom mohli vysvětlit okolnosti vzniku tohoto města, musíme nejprve zabrousit do 20. let 19. století.
zobrazit detailHodnotilo 369 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.4/10

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. je společností založenou městem Hradec Králové, která se zabývá poskytováním kulturních služeb, a naplňováním strategických...
zobrazit detailHodnotilo 59 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.7/10

Malá vodní elektrárna Hučák - Informační centrum

Malá vodní elektrárna Hučák - Informační centrum

Informační centrum je umístěno v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Návštěvníkům předvede principy a možnosti využití energetických zdrojů založ...
zobrazit detailHodnotilo 2794 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.5/10

Zámek Karlova Koruna

Zámek Karlova Koruna

Malebný barokní zámek již po tři století neodmyslitelně patří k panoramatu města na břehu řeky Cidliny. Stejně tak je se životem města spjat i rod Kinských.
zobrazit detailHodnotilo 1797 uživatelů. Průměrné hodnocení 6.4/10

Slavonice

Slavonice

Slavonice jsou městskou památkovou rezervací, která se může pyšnit unikátním souborem renesančních měšťanských domů se sklípkovými klenabami a s ojedinělou sgrafitovou výzdobou.
zobrazit detailHodnotilo 337 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.3/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se