Advent na hradech a zámcích středních Čech

Úspěšnou sezonu roku 2011 zakončí adventní programy na hradech a zámcích středních Čech.


Národní památkový ústav přikročil letos k celé řadě novinek, z nichž patrně nejvýraznější bylo prodloužení otevírací doby.
Do konce roku je ještě možné navštívit řadu akcí na hradech a zámcích ve správě středočeského pracoviště Národního památkového ústavu a některé objekty zůstávají otevřené i v závěru roku a v zimě. 

V listopadu je otevřen stále zámek v Mníšku pod Brdy. O víkendu je možné v listopadu navštívit ještě hrad Karlštejna a Křivoklát. Také v prosinci bude přístupný denně zámek Mníšek pod Brdy, o víkendech hrad Křivoklát a Karlštejn.
Na závěr roku potom většina památek připravuje bohatý adventní program, těšit se můžete na adventní koncerty, prohlídky ve vánoční atmosféře, jarmarky a další akce. 

Jednotlivé hrady a zámky připravily následující pořady:
Zámek Březnice
Kulturní program – hudební a divadelní vystoupení, vánoční výstava a prodejní tržiště se bude konat od 13.00 do 17.00 hod. na zámku Březnice 10. prosince.

Zámek Hořovice
Tradiční adventní prohlídky konané ve dnech 3. – 4. prosince, 10. – 11. prosince a 17. – 18. prosince 2011 od 10:00 do 15:00 hodin. 18. 12. je připraven vánoční koncert.

Hrad Karlštejn

Reklama

Hrad je pro veřejnost otevřen v listopadu a prosinci o víkendech od 10 do 15 hodin. Karlštejnský královský advent proběhne 27. 11. a 18. 12., kdy je připraven bohatý kulturní program.
Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby zazní v Rytířském sále Císařského paláce 18. 12. od 17:00 a od 19:00 hodin.
Tradiční vánoční koncert "Štěpánské koledování" v podání vokálně instrumentální skupiny CHAIRÉ z Příbrami, pod uměleckým vedením pana Josefa Krčka, se uskuteční 27. prosince od 18 hodin.

Zámek Konopiště
4. prosince Benešovské roráty, celebruje od 15 hodin Mons. M. J. Pojezdný, opat Strahovského kláštera, v zámecké kapli sv. Huberta.

Hrad Křivoklát
Knížecí advent – po dva víkendy 3. – 4. 12. a 10. – 11. 12. můžete navštívit tradiční vánoční jarmark s lidovou zábavou v duchu vůně vánočního času protkanou vánoční atmosférou hradu.
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní v Královském sále hradu 10. prosince od 15 hodin.
Tradiční Svatoštěpánská mše svatá v Královské kapli hradu Křivoklátu proběhne 26. prosince od 10.30 hodin. Slavnostní mše ve svíčkami osvětlené kapli bude doprovázena zpěvem a hudbou. Při mši se rozezní nový křivoklátský zvon sv. Zikmund. Po mši můžete navštívit interiéry hradních paláců během vánočního provozu hradu.
Hamousův statek ve Zbečně u Křivoklátu je otevřen veřejnosti po všechny adventní víkendy            26. 11. až 18. 12. 2011 od 9 do 16 hodin. Jak se žilo v zimě v čase adventním. Ukázka tradičních řemesel a lidových tradic. Každou sobotu po 11 hodině proběhne ukázka pečení chleba, v neděli pak uvidíte tesaře při ručním opracování kmene na dvoře statku.
Zámek Mnichovo Hradiště
Valdštejnské Vánoce – 17. 12. 2011 10.00 – 18.00 hodin – se odehrávají v období empíru z počátku 19. století, kdy na zámku působil a velmi si jej oblíbil hrabě Arnošt Filip z Valdštejna s chotí Ernestinou a  pořádali pro své poddané vánoční slavnosti. Na zámek pozve soubor Divadýlko na dlani, v dobových kostýmech. Dále to budou dětská vystoupení a předvádění tradičních řemesel v konírně zámku. Betlém a představení živého betlému v sala terreně (od Fr. Pešána a soubor Baráčníků) a slavnostní vánoční koncert v kapli sv. Anny v 17 hod. (Vánoční písně pěveckého sboru Zvonky). Přijďte se radovat v duchu klasicistní doby  počátku  19. století, nejlépe v lidovém dobovém oblečení.

Zámek Mníšek pod Brdy
Program adventu – Vánoční čas se Zimní královnou, vodníkem Zlebedou, čertem Ňoumou, Mikulášem i zámeckým peklem (od 10.00 – 16.00 hod.)
26. – 27. 11. Vánoční prohlídky se Zimní královnou a vodníkem Zlebedou
3. 12. – 4. 12. Mikulášské prohlídky s čertem Ňoumou a Mikulášem
3. 12. výroba vánočních svícnů – výtvarný ateliér
4. 12. Mníšecké zámecké peklo
10. – 11. 12. Vánoční prohlídky se Zimní královnou a kouzelnou pohádkovou postavou
17. 12. Vánoční trhy na náměstí se zvonem přání a kulturním programem
17. 12. S Andělem – podvečerní prohlídky s bílou paní a andělem od 16.00 -18.00 hod.
18. 12. Slavnostní zakončení sezóny a přivítání nové sezóny 2012 – co jí krásného popřejete?
Zámek je otevřen do 22. prosince

Hrad Točník
9. 12. od 17 hodin Teátr Víti Marčíka "Setkání před Betlémem".

Interneotvé stránky: http://www.npu.cz/

Reklama