Čertovy hlavy

Správně by se text měl jmenovat spíše výlet za sochami Václava Levého, než jménem jednoho jeho díla, ale vzhledem k faktu, že jsou Čertovy hlavy nejsnáze dostupné a pro mnohé z nás také nejznámější, tuto nepřesnost snad prominete. Výlet můžete pojmout dvěma způsoby. První, pohodlnější, počítá s použitím auta pro přesun mezi sochami, přičemž několik z nich oželíte. Druhý, který rozhodně doporučuji, představuje 12-16 km dlouhou procházku, kdy si užijete nejenom sochy vytesané do skal, ale také velmi příjemný les.

Existuje několik možností jak výlet pojmout, lépe řečeno, kde začít. Volitelně můžete na okružní trasu navázat v obci Želízy, Tupadly případně Liběchově. Pěšky projdete všemi zmíněnými místy a příliš nezáleží na pořadí. Osobně mi nejvíc vyhovuje začátek v Želízech.

Reklama

V obci Želízy lze zaparkovat pokud jedete ze směru od Liběchova – po pravé straně budou první budovy. Pokračujte rovně a po cca 200m (u zrcadla) odbočíte vlevo a následně po cca 20m opět vlevo na louku. Kde lze vozidlo odstavit.

Ze směru Česká Lípa: V obci Želízy míjíte křižovatku do obce Dolní Zimoř. A po cca 200m ve směru na Mělník odbočíte vpravo (u zrcadla) a následně po cca 20m vlevo.

Čertovy hlavy

Půlkilometr poměrně prudkého stoupání a otevře se před vámi pohled na přibližně deset metrů vysoké hlavy vytesané ve zdejším pískovci. Někdo v nich vidí vodníka s čarodějnicí, jiný si představuje ony zmiňované čerty. S trochou představivosti si můžete připadat jako v Americe, kde na Mount Rushmore stojí hlavy čtyř amerických prezidentů. Zdejší sochy mají však ke státníkům přeci jenom trochu daleko.

Osobně pak pokračuji dále po modré, která vás zavede do centra Želíz, odkud je účelné pokračovat po žluté. Ta poměrně rychle překoná stoupání, až nakonec přijdete k dalším dvěma dílům.

Harfenice a Had

Širokou cestou, v současnosti notně zničenou těžkou technikou lesáků, dorazíte k dílu Harfenice. Václav Levý zde vytesal reliéfy čtyř lidských hlav, zdobenou jeskyni a ženu s harfou. Bohužel posledně jmenovaná, po níž se sousoší jmenuje, doznala rukou vandalů největší újmy. V samotné jeskyni toho k vidění moc není, to až o pár kilometrů později.

Nedaleko Harfenic se na skále vyhřívá devítimetrový had. Podnětem k jeho vytesání mohly být zmije, které se ve zdejším borovém lese rády vyhřívaly. Opět zde najdete prvky vandalismu, a tak tělo plaza pokrývá spousta nesmyslných nápisů. Nad hadem, s trochou pozornosti, najdete sekeru, která ho měla v části před větší smyčkou přeseknout. Dnes to však není zvlášť výrazné.

Mordloch a Sedm chlebů

Socha hada je současně místem, kde se musíte rozhodnout, zdali pokračovat dále okruhem, nebo si udělat asi tříkilometrovou odbočku k jeskyni loupežníků a skalnímu útvaru. Není to příliš náročné, navíc to vede po příjemné cestě, takže pokud nebudete opravdu unavení, pokračujte ještě po žluté. Zde však okruh není, a tak se ten necelé dva kilometry dlouhý úsek musíte vrátit zpátky k Hadovi.

Ve srovnání s ostatními sochami mohou tyto přírodní objekty zdát méněcenné, přesto si myslím, že jsou zajímavé. V Mordlochu, neboli loupežnické jeskyni, je v současnosti zbudováno spaní trampů. O pár kroků dál pak stojí skalní blok Sedm chlebů, kde s trochou představivosti pečivo z jeho názvu bez problémů najdete.

Osobně se odtud vracím k Hadovi a pokračuji dále po modré až do Želíz. Kdo je unaven, tak neodbočí dále na Liběchov a vrátí se k autu. Ostatní si mohou užít poslední úsek cesty, na jejímž konci je nádherná, Václavem Levým bohatě zdobená jeskyně Klácelka.

Blaník a jeskyně Klácelka

Přestože se běžně hovoří o dvou názvech, ve své podstatě jde o jedno místo. Nejprve dorazíte na Blaník, což je prostor před jeskyní vyzdobený reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého a postavy trpaslíků vytvářejících zbraně pro blanické rytíře. Mnozí tato díla považují za vrcholné dílo Václava Levého. Vstoupíte-li pak do jeskyně zvané Klácelka, prohlédnete si výjevy z básně Ferina Lišák od Františka Matouše Klácela. Odtud také vznikl název jeskyně.

Jak se tam dostanete

Autem je to velmi jednoduché. Z Mělníka pokračujte směrem na Českou Lípu po silnici č. 9 až do Liběchova, Želíz případně Tupadel. Záleží pouze na tom, odkud chcete vyrazit. Vzhledem k tomu, že v Tupadlech byste mohli turistickou značku hledat o chvilku déle, vybírejte mezi Liběchovem a Želízy.

GPS

  • Harfenice: 50,434540N 14,452613E
  • Mordloch: 50,448349N 14,439527E
  • Had: 50,442745N 14,447637E
Reklama