Hrad Trosky

Hrad obklopený trojitým pásmem hradeb tvoří dvě věže. Na nižší Babě (47 metru) byla v roce 2000 zřízena krásná vyhlídka do kraje s možností využití pevného dalekohledu. Za pěkného počasí uvidíte například hrad Kost a město Jičín. Vyšší Panna měří 57 metrů, zde je však vyhlídka pouze pod věží, nicméně i tak zajímavá.

Dosud se nepodařilo najít žádné stopy po studni, a tak existují spekulace, že chodba v půl kilometru vzdálené jeskyni opravdu podle pověsti ústí k podzemnímu jezírku. Jih jeskyně je na svém konci zaplaven pískem, dvě zbývající chodby jsou pak zavalené. To je i jeden z důvodů, proč se starověké mýty nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Podle jiné pověsti vede tajná chodba pod hradem k železným dveřím, za niž jsou ukryty poklady a cenné starožitnosti po loupeživých rytířích. Faktem zůstává, že chodba vedoucí k jihu vykazuje známky lidské činnosti.

Reklama

Standardní prohlídky se na Troskách neorganizují, pro větší skupiny však jde v letních měsících domluvit výklad. O bohaté historii hradu se v každém případě dočtete v několikajazyčných vývěsních deskách.

Trosky jsou světový geomorfologický unikát tvořený dvojitým sopouchem z čediče (olivinický nefelinit) pocházejícího z třetihor. V roce 1998 byly vyhlášeny za přírodní památku o rozloze 3,5 ha. V druhé polovině 14. stolení byly založeny Čeňkem z Vartemberka. Ten je však kvůli své zadluženosti musel postoupit králi Václavu IV. Ten však hrad po čtyřech letech prodal rodu Bergovců, kterými byl obýván až do roku 1455. Poté byl prodán Janu Zajíci z Hasemburka. Hrad v této době sloužil jako mocná vojenská pevnost, která nikdy nebyla dobyta. Dokonce ani roku 1424, kdy ho oblehl Žižka. Po bitvě na Bílé Hoře (1620) jej získal Albrech z Valdštejna. V roce 1648 byl obsazen Švédy a vypálen císařským vojskem.

Otvírací doba:

Duben, říjen: So-Ne 8:30-16

Květen-srpen: Út-Ne: 8:30-18

Září: Út-Ne: 8:30-16

Vstupné:

základní: 40 Kč

snížené: 25 Kč

Interneotvé stránky: http://www.trosky.cz

Reklama