Geologická stezka

V červenci 2014 byla dokončena Naučná geologická stezka na návrší Feistův kopec v Olešnici v Orlických horách. Její příprava trvala od roku 2011, kdy byly při výstavbě zdejšího ski areálu, objeveny pozoruhodné žulové útvary.

Podkladem svahu i celého návrší je světlá granitoidní hornina žula, pro kterou je typické balvanité zvětrávání. Dříve kompaktní prvohorní hlubinný magmatit se tak během stovek milionů let vlivem vnějších podmínek začal rozpadat a dnes je podstatná část návrší pokryta balvany a skalkami.

Reklama

Návštěvníci se mohou občerstvit v restauraci otevřené červenec – srpen.

U restaurace je prostor pro sportovní aktivity a dětský koutek pro děti.

Interneotvé stránky: http://www.skihartman.cz

Reklama