Horní tvrz Kestřany

      Tvrze dochované v tak nezměněné podobě jako Kestřany — Horní a Dolní tvrz se v České republice dochovalo jen málo.

Původ horní tvrze se klade do druhé poloviny 13. století. Jejím nejstarším známým držitelem byl Albert z Kestřan, připomínaný poprvé v roce 1315. jeho synové Michal, Šimon a Bartoloměj se uvádějí v roce 1338. Nejstarší částí tvrze je tzv. purkrabství v severní polovině nádvoří, které si dosud zachovalo v přízemí raně gotické klenby a portály. Pravděpodobně již koncem 14. století bylo toto jádro sevřeno hradbou se dvěma hranolovými obytnými věžemi při jihozápadním nároží a na východní straně a menší válcovou věží na severovýchodě. Za Švamberků byl vystavěn vstupní pozdně gotický mázhaus, velká síň, palácový trakt vložený před starší jižní hradbu. Součástí východního křídla paláce byla kaple sv. Máří Magdalény, klenutá sklípkovou klenbou. Tvrz je obehnána příkopem původně napájeným vodou z blízkých rybníků. Dřevěný zdvihací most k bráně nahradil v 17. století dnešní kamenný. Sál paláce získal v 16. století renesanční klenbu s bohatou freskovou výzdobou.  Od té doby zůstala tvrz de facto beze změny.

Reklama

Roku 1924 po první pozemkové reformě celý dvůr a areál přešel do vlastnictví Československého státu. Ve druhé polovině 20. století tvrze i zámek potkal v té době vcelku běžný osud — nacházely se zde byty a sklady JZD. V 80. letech 20. století byly obě tvrze staticky zajištěny a započala jejich celková rekonstrukce. 

Dnes je Horní tvrz a zámek v soukromém vlastnictví, postupně dochází k opravě této jedinečné památky a snaha je pro veřejnost pořádat různé zajímavé akce, večerní prohlídky a rozšiřovat sortiment služeb pro návštěvníky.

Interneotvé stránky: http://www.kestrany.cz

Reklama