Hvězdárna barona Artura Krause

Hvězdárna barona Artura Krause

Hvězdárnu naleznete v pardubické městské části Dukla, v horních patrech Domu dětí a mládeže Delta, kde se její stříbrná kopule a zázemí hvězdárny nachází již od roku 1992, kdy byla spřístupněna veřejnosti.

Reklama

Pardubická hvězdárna tedy není odborným pracovištěm, nýbrž zařízením popularizačním. Hvězdárna se tedy zaměřuje především na přiblížení nejnovějších věděckých poznatků o vesmíru a vědy jako takové široké veřejnosti.

Dalekohled

Pokud se vypravíte na hvězdárnu, nejprve musíte vystoupat do třetího patra Domu dětí a mládeže Delta. Nicméně toto usílí nevynaložíte marně. Ihned ve foier pod hvězdárnou Vás čeká výstavní prostor, kde astronomové pracující na hvězdárně a spolupracující s hvězdárnou vytvářejí zajímavé fotografické výstavy. Ještě výše Vás pak čeká nahlédnutí do míst, kde se scházejí mladí astronomové z pardubického kraje a v případě nepřízně počasí zde shlédnete zajímavý pořad.

Aby jste spatřili v pravdě poklad hvězdárny, musíte vystoupat ještě o trochu výše, přímo do oné "stříbrné" kopule kde se nachází zrcadlový astronomický dalekohled typu Cassegrein. A není to žádný drobek. Průměr jeho zrcadla činí rovných 45 cm což řadí tento přístroj na druhé místo v ČR mezi dalekohledy užívané k popularizaci astronomie.

Pravidelná večerní pozorování

Hvězdárna je otevřena po celý školní rok, tři dny v týdnu středa, čtvrtek a pátek. V období letních prázdnin se činnost hvězdárny přesouvá na letní tábory a astronomická soustředění a proto je nutné si návštěvu předem objednat.

Pro sběratele

Pro sběratele turistických známek mají na hvězdárně připravenou známku s č. 1435 s portrétem samotného barona Krause, zakladatele první lidové hvězdárny v českých zemích která se nacházela právě v pardubicích a po němž dnešní hvězdárna nese své jméno.

Interneotvé stránky: http://www.astro.kamaradi.cz

Reklama