Ovečky pasačky Kateřiny

Mohutný přírodní portál jeskyně je znám odedávna a jeskyně je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Vchod se nachází v hlubokém kaňonu Suchého žlebu nedaleko informačního centra Skalní mlýn, které slouží také jako nástupní místo do Punkevních jeskyní s propastí Machochou. Punkevní jeskyně jsou však momentálně pro probíhající rekonstrukci uzavřeny.

Stará pověst o pasačce Kateřince praví, že vstoupila do jeskyně, když hledala svou ztracenou ovečku. V podzemí však zabloudila a už nikdy nenašla cestu zpět. Mohutný přírodní portál jeskyně je znám odedávna a je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou.


Od vstupu vede šedesát metrů dlouhá nízká chodba do největší prostory – Hlavního dómu. Ten má vynikající akustiku a proto se zde příležitostně konají koncertní vystoupení. Je největší veřejnosti přístupnou přírodní podzemní prostorou v České republice.

Z Hlavního dómu odbočuje několik chodeb do dosud neprozkoumaných prostor. Hromadný nález koster jeskynních medvědů, které zde prof. Absolon nalezl v roce 1936, zařadil jeskyni mezi nejvýznamnější paleontologické lokality u nás. Pokračování prohlídky nás dovede do Nové Kateřinské jeskyně, kde je jedna z nejkrásnějších scenérií Moravského krasu – desítky tenkých stalagmitů a stalagnátů zde tvoří útvar, zvaný Bambusový lesík. Unikátní přírodní výtvory doplňují další se jmény Bažant, Dvě sovy a Ovečky pasačky Kateřinky. Cesta vede pak do další mohutné prostory – Dómu zkázy. Na zřícených balvanech zde již rostou nové stalagmity, z nichž nejkrásnější se nazývá Benátský svícen.


Z Dómu zkázy pokračují v několika výškových úrovních chodby do Dantova pekla, mohutné rozsedliny pokračující k propasti Macoše. Je však zcela zaplněna závalem kamenných bloků a nikomu se ještě nepodařilo přes něj proniknout.

Interneotvé stránky: http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/katerinska-jeskyne/

Reklama