Památník Vojna Lešetice

Bývalý zajatecký tábor z let 1947 – 1949 pro německé válečné zajatce, poté v období 1949 – 1951 tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951 – 1961

Interneotvé stránky: http://www.muzeum-pribram.cz

Reklama